Elke sales-medewerker is uniek, hij of zij heeft zijn eigen karakter, van kind tot volwassene gevormd door: opvoeding, onderwijs, levens- en werkervaring.

Bij dat eigen karakter hoort uiteraard ook een eigen verkoops- en communicatiestijl.

Uiteraard zijn er in de sales bepaalde do’s and don'ts die algemeen zijn, echter, ze worden maar maximaal opgepikt en toegepast door de verkoper in kwestie wanneer hij of zij, er zich ook in kan vinden, met toevoeging van zijn of haar “persoonlijke touch”.

Het personaliseren, het zich eigen maken van de commerciële kennis en z’n eigen accenten leggen door de verkoper in zijn of haar verkoopgesprek, is dan ook essentieel, want het is door deze natuurlijke, eigen stijl, dat de verkoper authentiek en geloofwaardig over komt bij de klant, waarbij de klant zich dan ook meer op zijn gemak zal voelen en die hierdoor ook de verkoper nog meer zal vertrouwen.

Immers, vertrouwen is een cruciale basis-bouwsteen om van een succesvol commercieel gesprek te kunnen (beginnen) spreken.

Vandaar dat ook een gepersonaliseerde aanpak in het opleiden en trainen van uw verkoper essentieel is, wil men bij hem of haar het meest optimale resultaat zien.

Zo kan uw verkoper tijdens zijn of haar gepersonaliseerde opleiding alle voor hem of haar nodige zaken oppikken en kan die vervolgens maximaal het vertrouwen bij de klant opwekken, via een sales-proof, gepersonaliseerde, verkoop- en communicatiestijl. Met goeie salesresultaten als gevolg.

Om zo’n opleiding en training optimaal te personaliseren ontwikkelden we de sales-skills measuring tool, waarmee we de sales- en communicatie competenties van uw verkoper eerst in kaart brengen om vervolgens, via gepersonaliseerde opleiding en training, zijn of haar sterktepunten verder te ontwikkelen en zijn of haar groeipunten weg te werken.

> Testimonial Philippe van Maenhout-Cleanmood

Philippe Maenhout zaakvoerder Maenhout-Cleanmood verwoordt zijn positieve ervaring met de sales-skills measuring-test als volgt:

"Het boosten van de salesprestaties en het aansturen van elke medewerker richting positieve resultaten, volgens elkeen zijn of haar competenties, is uiteraard zeer belangrijk.

Hierbij is een juist, sales- gericht en aangepast people management, cruciaal in een onderneming.

Hiervoor werd er beroep gedaan op OBS Consult die ons sales-team actiegerichte, gepersonaliseerde opleidingen en trainingen gaf.

Via de vooraf individueel online afgenomen sales-skills measuring test, werden deze opleidingen en trainingen volledig gepersonaliseerd op maat van de medewerkers, namelijk:

Eerst vulde iedere medewerker deze test online in.

Vervolgens, op basis van de resultaten die uit deze test kwamen hadden de medewerkers elk een gesprek met Olivier van OBS Consult aangaande hun commerciële en communicatieve skills.

Op basis van deze bevindingen werden de maatwerk-gepersonaliseerde opleidingen en trainingen uitgeschreven en aan elkeen gebracht op een duidelijke, praktijkgerichte, enthousiasmerende manier.

Dit met enthousiaste sales-acties van de medewerkers en zeer positieve resultaten als gevolg!"

FFB2202