Terug naar het overzicht

Deze door ons ontwikkelde sales-skills measuring-tool is een zeer nuttige assessment-test die online kan worden ingevuld door uw sales-medewerkers. Zo kunnen we hen exact in kaart brengen en zien we in cijfers (meten is weten) wat elke medewerker al dan niet in zijn of haar mars heeft. Op basis van de testresultaten kunnen we vervolgens elke medewerker zijn of haar commerciële en communicatieve sterkte- en groeipunten, respectievelijk optimaliseren en aanpakken. Dit doen we (op basis van deze test-resultaten) met individuele opleiding, training en begeleiding.

> Lees meer

We ontwikkelden in samenwerking met een bedrijfspsycholoog, gespecialiseerd in het ontwerpen van assessment-tests met A.I., de online sales-skills assessment-test, die ons als meetinstrument alle nuttige info verschaft om een helder en exact totaalbeeld te geven van uw medewerker.

Wat meten we precies?

1) De unieke karaktertype kleuren-combinatie van uw medewerker

Met dit item geven we u een helder beeld van de gedragsstijl van uw medewerker, op vandaag.

Charts obs 01

Eveneens geven we u met dit item inzicht in de baseline gedragsstijl, de a.h.w. “aangeboren” gedragsstijl, van uw medewerker.

Charts obs5 05

Van hieruit bepalen we dan ook de mogelijke evoluties, tussen de “aangeboren” basis gedragsstijl en de gedragsstijl op vandaag (die onderhevig is aan opvoeding, onderwijs en de verschillende werk- en levenservaringen die men op doet).

2) De 6 sales-skills van uw medewerker

Hiermee geven we u exact weer in welke mate en in welke verhouding tot elkaar, de 6 essentiële skills om goed te kunnen communiceren en verkopen, bij uw medewerker aanwezig zijn.

Charts obs 03

3) De communicatiestijl van uw medewerker

Hier geven we grafisch in 1 beeld weer hoe uw medewerker communiceert met klanten, collega’s en zaakvoerder(s).

Charts obs 04

The next step?

Op basis van al deze testresultaten maken we een uitgebreid verslag op, met als samenvattende conclusie: de praktijkgerichte actiepunten voor deze medewerker, zodat we snel en efficiënt de medewerker zijn of haar sterkte punten verder kunnen aanscherpen en diens groeipunten kunnen aanpakken, zodat deze medewerker (nog) beter, sales- en doelgerichter, kan communiceren met klanten, collega’s en zaakvoerder(s).

Dit realiseren we vervolgens met gepersonaliseerde opleiding, training en begeleiding.

> Testimonials

Dovy Keukens

Dovy Keukens Ham, filiaalhouder Koen Ramaekers vertelt hoe de sales-skills measuring-test hem een helder inzicht gaf in de individuele commerciële skills, met duidelijke sterkte- en groeipunten.

"Via gepersonaliseerde opleiding en training werden de groeipunten aangepakt en de sterktepunten verder geoptimaliseerd, met een duidelijke omzetstijging als gevolg."

Argenta

Nik Messely, kantoorhouder Argenta Izegem en Lendelede vertelt over zijn ervaring van de sales-skills measuring-test.

"Ik vond de sales-skills measuring-test zeer nuttig omdat we hiermee een helder inzicht kregen in het concrete karakterprofiel en de 6 commerciële skills, die nodig zijn om goed te kunnen adviseren en verkopen. Zo zagen we meteen ook de sterkte- en groeipunten bij die verschillende skills.

Ook de grafische weergave van de individuele communicatiestijl had een enorme meerwaarde.

Vanuit deze zeer waarheidsgetrouw weergegeven grafiek (die klopte met ons aanvoelen, maar nu wetenschappelijk werd onderbouwd) zagen we de individuele communicatie stijl, met zijn bijhorende sterkte- en groeipunten.

Via de daaropvolgende opleiding van Olivier konden we de sterktepunten verder optimaliseren en de groeipunten uitvlakken.

De sales-skills measuring-test kan u ook heel goed helpen als baken en kompas bij uw beslissing om iemand al dan niet in dienst te nemen.

Deze test is iets dat men eigenlijk altijd zou moeten doen wanneer men overweegt iemand in dienst te nemen!

Het is een absolute aanrader, omdat je een helder, exact en objectief beeld krijgt van uw kandidaat, met de weergave van welke en in welke mate, de commerciële en communicatieve competenties bij deze persoon aanwezig zijn."

Maenhout-Cleanmood

Philippe Maenhout zaakvoerder Maenhout-Cleanmood verwoordt zijn positieve ervaring met de sales-skills measuring-test als volgt:

"Het boosten van de salesprestaties en het aansturen van elke medewerker richting positieve resultaten, volgens elkeen zijn of haar competenties, is uiteraard zeer belangrijk.

Hierbij is een juist, sales- gericht en aangepast people management, cruciaal in een onderneming.

Hiervoor werd er beroep gedaan op OBS Consult die ons sales-team actiegerichte, gepersonaliseerde opleidingen en trainingen gaf.

Via de vooraf individueel online afgenomen sales-skills measuring test, werden deze opleidingen en trainingen volledig gepersonaliseerd op maat van de medewerkers, namelijk:

Eerst vulde iedere medewerker deze test online in.

Vervolgens, op basis van de resultaten die uit deze test kwamen hadden de medewerkers elk een gesprek met Olivier van OBS Consult aangaande hun commerciële en communicatieve skills.

Op basis van deze bevindingen werden de maatwerk-gepersonaliseerde opleidingen en trainingen uitgeschreven en aan elkeen gebracht op een duidelijke, praktijkgerichte, enthousiasmerende manier.

Dit met enthousiaste sales-acties van de medewerkers en zeer positieve resultaten als gevolg!"

FFB2202

Light Unit

Hoe uw sales-team versterken met “verse” sales-krachten, die matchen met het reeds aanwezige team, waarbij 1 + 1 = 3?

Ilse Coppens, zaakvoerster van Light Unit, vertelt:

Terug naar het overzicht
Hier zijn we trots op

Onze realisaties