Terug naar het overzicht

Deze door ons ontwikkelde sales-skills measuring-tool is een zeer nuttige assessment-test die online kan worden ingevuld door uw sales-medewerkers. Zo kunnen we hen exact in kaart brengen en zien we in cijfers (meten is weten) wat elke medewerker al dan niet in zijn of haar mars heeft. Op basis van de testresultaten kunnen we vervolgens elke medewerker zijn of haar commerciële en communicatieve sterkte- en groeipunten, respectievelijk optimaliseren en aanpakken. Dit doen we (op basis van deze test-resultaten) met individuele opleiding, training en begeleiding.

> Lees meer

We ontwikkelden in samenwerking met een bedrijfspsycholoog, gespecialiseerd in het ontwerpen van assessment-tests met A.I., de online sales-skills assessment-test, die ons als meetinstrument alle nuttige info verschaft om een helder en exact totaalbeeld te geven van uw medewerker.

Wat meten we precies?

1) De unieke karaktertype kleuren-combinatie van uw medewerker

Met dit item geven we u een helder beeld van de gedragsstijl van uw medewerker, op vandaag.

Charts obs 01

Eveneens geven we u met dit item inzicht in de baseline gedragsstijl, de a.h.w. “aangeboren” gedragsstijl, van uw medewerker.

Charts obs5 05

Van hieruit bepalen we dan ook de mogelijke evoluties, tussen de “aangeboren” basis gedragsstijl en de gedragsstijl op vandaag (die onderhevig is aan opvoeding, onderwijs en de verschillende werk- en levenservaringen die men op doet).

2) De 6 sales-skills van uw medewerker

Hiermee geven we u exact weer in welke mate en in welke verhouding tot elkaar, de 6 essentiële skills om goed te kunnen communiceren en verkopen, bij uw medewerker aanwezig zijn.

Charts obs 03

3) De communicatiestijl van uw medewerker

Hier geven we grafisch in 1 beeld weer hoe uw medewerker communiceert met klanten, collega’s en zaakvoerder(s).

Charts obs 04

The next step?

Op basis van al deze testresultaten maken we een uitgebreid verslag op, met als samenvattende conclusie: de praktijkgerichte actiepunten voor deze medewerker, zodat we snel en efficiënt de medewerker zijn of haar sterkte punten verder kunnen aanscherpen en diens groeipunten kunnen aanpakken, zodat deze medewerker (nog) beter, sales- en doelgerichter, kan communiceren met klanten, collega’s en zaakvoerder(s).

Dit realiseren we vervolgens met gepersonaliseerde opleiding, training en begeleiding.

> Testimonial

Dovy Keukens Ham, filiaalhouder Koen Ramaekers vertelt hoe de sales-skills measuring-test hem een helder inzicht gaf in de individuele commerciële skills, met duidelijke sterkte- en groeipunten.

Via gepersonaliseerde opleiding en training werden de groeipunten aangepakt en de sterktepunten verder geoptimaliseerd, met een duidelijke omzetstijging als gevolg.

Graag gedaan Koen en bedankt voor het interview!

Terug naar het overzicht
Hier zijn we trots op

Onze realisaties