Terug naar het overzicht

Het Sales-ABC

Tijdens deze opleiding behandelen we de essentiële principes van de Sales die noodzakelijk zijn om uw verkoop te doen slagen. Deze basisprincipes worden naar uw verkoopomgeving (= uw product, uw medewerkers en uw klanten) geconcretiseerd.

Klantentypologieën en empathisch verkopen

De opleiding biedt een helder inzicht in de verschillende psychologische types van klanten die men kan ontmoeten. Ieder type klant vergt immers een verschillende aanpak om hem/ haar tot kopen aan te zetten.

We leren hoe men zich kan inleven in deze verschillende klantentypes, waardoor het commercieel gesprek met de klant zal versoepelen, en bijgevolg sneller kan leiden naar een effectief verkoopsresultaat.

Efficiënte Telemarketing:

Telemarketing is een van de moeilijkste salesactiviteiten die er bestaat, je belt immers onaangekondigd naar de prospect die niet altijd op u zat te wachten...en je bent beperkt tot enkel je stem.

Dit vergt heel wat lef en skills.

Bij OBS Consult bieden wij een opleiding/trainingsprogramma aan waarbij we een maatwerk script per salesmedewerker/salesmarketeer samen met hem of haar opstellen en vervolgens ook individueel gaan trainen met deze medewerkers, om tot optimale sales resultaten te komen.

We coachen eveneens tijdens de effectieve belsessies om te fine-tunen waar nodig.

Sales Prospectie

Een salesgesprek op verplaatsing, bij een (potentiële) klant is en verloopt helemaal anders dan een prospect of klant die bij u op kantoor, in de winkel of in de toonzaal komt.

Je bent immers op “vreemd” terrein (het is een uitmatch 😊), je kan jouw bedrijf op dat moment niet fysiek tonen en ook de insteek is dikwijls anders, de prospect is op dat moment niet altijd vragende partij, daar je soms zelf een afspraak hebt geregeld om u en uw diensten te mogen en kunnen voorstellen.

Vandaar dat we voor salesgesprekken “op verplaatsing” een heel specifieke maatwerkopleiding hiervoor hebben gecreëerd, die zeer praktijkgericht is en waarbij onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

  • Hoe de afspraak maken?
  • Hoe verloopt zo’n afspraak en hoe kan ik het gesprek “sturen”?
  • Welk resultaat dien ik minstens te bereiken uit dat gesprek?
  • Hoe bereik ik dat resultaat?
  • Lichaamstaal en hoe positioneer ik mij aan tafel?
  • Wat met een rechtopstaand gesprek?
  • Wie is de feitelijke decisionmaker?
  • Welke is de verdere opvolging en hoe doe ik dat concreet?

Deze opleiding is van goudwaarde voor de accountmanager die op verplaatsing prospecteert, omdat men hierdoor nog efficiënter en resultaatgerichter kan presteren.

Positief coachen

Coachen betekent dat men zijn of haar medewerkers voldoende positief triggert, om met de nodige betrokkenheid (eerder dan gehoorzaamheid), hen zo autonoom mogelijk, op efficiënte wijze, goed hun taken te laten uitvoeren.

Daar dit geen vanzelfsprekendheid is brengen we u de nodige coaching technieken hierin bij, waarbij we focussen op een positieve mindset bij uw medewerkers, om hen zo autonoom mogelijk, gericht op uw einddoelen, efficiënt en goed te laten presteren.

Omgaan met en toepassen van, verschillende houding- en communicatie-stijlen

Tijdens deze opleiding bespreken we vooreerst de verschillende mogelijke houding- en communicatie-stijlen, om ze vervolgens in de praktijk toe te passen, zodat we op een diplomatische en constructieve manier, de door ons gewenste resultaten kunnen bereiken.

Succesvol netwerken

Deze opleiding behandelt alle facetten van het netwerken: de voorbereiding, het evenement zelf en de nazorg. Doel van deze opleiding is u bij te brengen hoe u met een tastbaar en positief resultaat een netwerkevenement kunt verlaten, om daaruit positieve commerciële business te halen.

Optimaliseren van uw salesprestaties met nlp (neurolinguïstisch programmeren)

Tijdens een verkoopsgesprek is het juiste “klank- en lichtspel” heel belangrijk om uw verkoop te ondersteunen en bijgevolg beter te doen slagen.

Met deze opleiding optimaliseren we uw taalgebruik (de gesproken- en lichaamstaal), richting een geslaagde verkoop.

Succesvol beïnvloeden van de klant

Tijdens deze opleiding leren we vooreerst de verschillende psychologische beïnvloedingsinstrumenten kennen en gaan we vervolgens na hoe we de klant hiermee positief kunnen beïnvloeden tijdens zijn of haar aankoopbeslissing.

Hoe wordt men een succesvolle energieke verkoper?

Deze opleiding maakt duidelijk hoe men een positieve energiecyclus kan opbouwen en men de stresscyclus kan doorbreken.
Zo kan men beter en efficiënter presteren, zodat men energieker kan omgaan met klanten en men stressbestendiger kan reageren onder moeilijkere omstandigheden.

Overtuigend presenteren voor publiek

De impact van een presentatie wordt slechts voor 7% bepaald door de inhoud ervan, voor 38% door de stem en voor 55% door het visuele. Overtuigend presenteren is dus veel meer dan louter “een tekst brengen”.

Tijdens deze opleiding wordt ruim aandacht besteed aan alle aspecten die van u een topspreker maken. Er wordt uiteraard ook intensief praktisch geoefend.

Hoe u succesvol profileren op een beursstand

Wat trekt potentiële klanten naar een stand en wat stoot ze af?
Wat onderscheidt uw stand, in positieve zin, ten opzichte van die van uw concurrent?
Hoe een gesprek aangaan met de potentiële klant, zonder te pushen?

Deze vragen met antwoorden maken deel uit van een alomvattende opleiding, die naast de theorie ook casussen behandelt.

Omgaan met de klant aan de telefoon & telefoonprospectie

Deze opleiding behandelt vooreerst de algemene telefoonetiquette waarbij we de do’s and the don’ts tijdens het bellen met klanten behandelen.

De diverse tips and tricks die hierbij horen, zullen u helpen professioneel en klantvriendelijk over te komen bij de klant.

Vervolgens kan men met deze opleiding ook het optimaal telefonisch prospecteren behandelen, met als doel uw telefoonprospectie naar concrete resultaten te doen leiden.

Er wordt hier ook ruimschoots stilgestaan bij alle mogelijke bezwaren die men bij telefonische prospectie kan krijgen en hoe men deze wegwerkt. Deze opleiding omvat theorie en praktijkoefeningen.

Terug naar het overzicht
Hier zijn we trots op

Onze realisaties