Coaching

Veel zaakvoerder/managers zijn doeners, ze hebben een eigen uitgebreid takenpakket waarbij het coachen en begeleiden van de medewerkers dikwijls op het laatste plan komt of er nog nauwelijks bij kan. 

Dit met als gevolg dat men de medewerkers onvoldoende van dichtbij kan volgen, waarbij men geen voldoende zicht meer heeft op de efficiëntie van het geleverde werk van de medewerkers en waarbij ook het potentieel van de medewerkers mogelijks kan stagneren.

Soms stelt men tevens vast dat niet tegenstaande verwoede coaching pogingen, de resultaten toch uitblijven.

Om hieraan tegemoet te komen heeft OBS Consult een bijzonder efficiënt coaching-programma ontwikkeld, waarbij de met u afgesproken doelen worden opgevolgd in individuele coachingsessies met de medewerkers, waarvan uiteraard feedback aan u wordt gegeven.

Op met u afgesproken tijdstippen wordt er u een coachingrapport voorgesteld waarin alle behaalde resultaten en conclusies worden gebundeld.

Dit met als doel de resultaten van uw medewerkers in stijgende lijn te zien gaan.

Hoe gaat OBS te werk?

Wenst u meer info?

Heeft u vragen over deze coaching/begeleiding? Wenst u graag wat meer info over 
een praktijkgerichte salesopleiding of een praktijkgerichte salestraining?