Aanvullende opleidingen

 

Klantentypologieën en empathisch verkopen

Deze opleiding is een aanvulling op de basisopleiding. De opleiding biedt een helder inzicht in de verschillende psychologische types van klanten die u en/of uw commerciële medewerkers ontmoeten. Ieder type klant vergt immers een verschillende aanpak om hem/ haar tot kopen aan te zetten.

Kopen en verkopen is een emotioneel proces, gebaseerd op gevoel en vertrouwen. Daarom leren wij u hoe u zich kan inleven in uw type klant, wat uw commercieel gesprek versoepelt. Dit noemt men empathisch verkopen.

Na deze opleiding is de cursist in staat om bij het allereerste klantencontact, heel snel de klant te typeren, vervolgens kan de cursist hierdoor, het voor deze specifieke klant het meest aansprekende verkoopsargument, extra beklemtonen, met als doel, deze klant vlotter tot koopbereidheid aan te zetten.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Commercieel taalgebruik, “cold reading” en neurolinguïstisch programmeren van de klant

Tijdens een geslaagd commercieel gesprek valt het juiste woord op de juiste plaats, met de juiste nuance. Welk taalgebruik is absoluut te mijden en welk taalgebruik is aangewezen om de verkoop te laten slagen? Tijdens deze opleiding wordt een antwoord geboden op deze vragen.

Daarnaast is een commercieel gesprek veel meer dan woorden alleen. Ook de houding en de gebaren, de zogenaamde “bodylanguage” van zowel de verkoper als de klant/koper, spelen hierin een grote rol.

Daarom bestuderen we hier in de eerste plaats de houding van uw potentiële klant. Met zijn/ haar houding verraadt de potentiële klant immers zijn/ haar koopbereidheid of mogelijke bezwaren. Als verkoper moet men deze goed kunnen “lezen”, vandaar “cold reading”. Daarna focust de opleiding op de manier waarop men de potentiële koper neurolinguïstisch kan aanzetten tot koopbereidheid. De houding en de gebaren van de verkoper zijn hierbij van cruciaal belang (en dit tijdens het volledige commerciële gesprek).

De cursisten leren de theoretische principes kennen en worden bovendien ook intensief getraind aan de hand van gesimuleerde praktijkoefeningen.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Succesvol beïnvloeden van de klant

Tijdens deze opleiding leren we vooreerst de verschillende psychologische beïnvloedingsinstrumenten kennen en gaan we vervolgens na hoe we de klant hiermee positief kunnen beïnvloeden, om hem of haar, vlotter tot een positieve aankoopbeslissing te brengen.

Met deze aangeleerde technieken kunnen we dus vlotter een deal afsluiten ( =closen).

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Succesvol verkopen voor gevorderden

Deze opleiding is een vervolmakingsopleiding, die volgt na de basisopleiding en eventuele andere, aanvullende opleidingen.

Tijdens deze opleiding worden vooreerst een aantal zaken uit de vorige opleidingen met veel meer diepgang behandeld. Mede ondersteund door de praktijkervaringen die u ondertussen opdeed.

Vervolgens worden hieraan een groot aantal nieuwe, diepgaande inzichten, toegevoegd.

Het is een uiterst interessante en eigenlijk noodzakelijke update, waarin alle nieuwste tendensen van de verkoopswetenschap zijn vervat, zodat u nog performanter kan verkopen.

Deze opleiding wordt uiterst praktijkgericht benaderd, zodat ook deze opleiding instant-bruikbaar is. Het is de 2.0 van verkopen.

Het motto van deze opleiding is: “commerciële kennis is macht”. Macht, om nog beter te verkopen.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Hoe wordt men een succesvolle energieke verkoper

Een gezonde geest in een gezond lichaam, mens sana in corpore sano, is geen hol begrip voor de verkoper die niet graag afgemat, flets, futloos en vooral overstressed zich compleet uitgeput wenst te "presenteren" aan zijn of haar klant.

Integendeel, die gezonde geest in een gezond lichaam, die energieke verkoper, is een must wanneer men als verkoper het verkoopsgesprek tot een goed einde wil brengen. 

Zeg nu zelf, als klant, word je graag geholpen door een ovestresste, uitgebluste, geeuwende, vale verkoper?

Of,

Heb je een beter gevoel wanneer je geholpen wordt door een energieke, blije, hands-on verkoper, die blaakt van energie en zelfvertrouwen, die met u meedenkt en u bijstaat met raad en daad?

Ik vermoed dat de keuze snel gemaakt is…

Vandaar, de opleiding: “Hoe wordt men een succesvolle, energieke verkoper.”

Deze praktijkgerichte opleiding maakt u en uw medewerkers wegwijs in doorbreken van de stresscyclus en hoe men vervolgens de energiecyclus kan opbouwen, die u en uw medewerkers in staat stelt beter en efficiënter te presteren om zodoende ook energieker om te gaan met uw klant en waarbij men een pak stressbestendiger wordt tegen opgelegde targets, vervelende klanten, enz…

Doelstelling van deze opleiding is: stress ombuigen tot positieve, creatieve en duurzame energie, kortom: komen tot de ideale energiebalans

Een aanrader voor al wie die energieker wenst te presteren, beter wil omgaan met stress en zijn of haar energie, het efficiëntst wil gebruiken om tot positieve resultaten te komen. 

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Succesvol omgaan met "moeilijkere" karakters

In het bedrijfsleven en tijdens het zaken doen in het algemeen, kiest men niet altijd met wie men moet samenwerken, of wie onze klant is.

Er bestaan immers heel wat moeilijke karakters op de wereld, waarmee we toch dikwijls mee geconfronteerd worden en waarbij ermee omgaan niet altijd evident is…terwijl we er moeten mee omgaan indien we resultaten willen boeken…

Proberen deze lastige karakters tot inzicht brengen heeft geen enkel nut, het zal niet lukken.

Vandaar het uitganspunt van deze opleiding:

Wil je de andere veranderen en brengen waar jij wil? Begin bij jezelf!

Deze opleiding verschaft u vooreerst een inzicht in de verschillende moeilijke karakters die we kunnen ontmoeten.

Vervolgens bekijken we in detail hoe we deze mensen als collega, als klant, als manager, en als team, kunnen aanpakken, via uw eigen gedrag.

Het doel van deze opleiding is: ervoor te zorgen dat uw moeilijke gesprekspartner zich beweegt tot waar jij wilvia uw specifiek gedrag.

Deze opleiding is het ideale “wapen” wanneer men moet omgaan met moeilijke karakters, waarmee men genoodzaakt is, om samen te werken, om tot positieve resultaten te komen.

Dit kan perfect, mits de toepassing van de juiste technieken, beschreven in deze opleiding.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Overtuigend Presenteren

De impact van een presentatie wordt slechts voor 7% bepaald door de inhoud ervan, voor 38% door de stem en voor 55% door het visuele. Overtuigend presenteren is dus veel meer dan louter “een tekst brengen”.

Tijdens deze opleiding wordt ruim aandacht besteed aan alle aspecten die van u een topspreker maken. Er wordt uiteraard ook intensief praktisch geoefend.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Netwerken

 • Hoe een “netwerking event” verlaten met een tastbaar, concreet resultaat?
 • Hoe zich opstellen tijdens een “netwerking event”, zonder opdringerig te zijn?
 • Hoe “inbreken” in een lopend gesprek?
 • Hoe “uitbreken” uit een (oninteressant) gesprek?

Deze en nog vele andere vragen worden beantwoord tijdens deze opleiding. Met concrete casussen en oefeningen wordt deze kennis in de praktijk omgezet.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Hoe u succesvol profileren op een beursstand?

 • Wat trekt potentiële klanten naar een stand en wat stoot ze af?
 • Wat onderscheidt uw stand, in positieve zin, ten opzichte van die van uw concurrent?
 • Hoe een gesprek aangaan met de potentiële klant, zonder te pushen?

Deze vragen met antwoorden maken deel uit van een alomvattende opleiding, die naast de theorie ook casussen behandelt.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Telefoonprospectie

Deze opleiding maakt de cursisten wegwijs in hoe men bij telefonische prospectie echt “gehoord” zal worden door de prospect en leert hoe men zo tot een concreet resultaat kan komen.

Er wordt ook ruimschoots stilgestaan bij alle mogelijke bezwaren die men bij telefonische prospectie kan krijgen en hoe men deze verwerpt. Deze opleiding omvat theorie en praktijkoefeningen.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen


Succesvol coachen

Een goede zaakvoerder/manager coacht zijn medewerkers op een constructieve manier naar positieve resultaten.

 • Wat houdt constructief coachen in?
 • Hoe kan men zijn medewerkers brengen tot positieve resultaten?
 • Hoe verhoogt men de betrokkenheid van de medewerkers?
 • Hoe kan men efficiënt coachen zonder nodeloos tijdsverlies?

Deze en nog vele andere vragen worden beantwoord tijdens de opleiding.

Deze opleiding verschaft u de nodige inzichten om positieve resultaten te kunnen boeken met uw medewerkers.

Terug naar boven - Terug naar specifieke commerciële opleidingen 

Wenst u meer info?

Heeft u vragen over deze opleiding? Wenst u graag wat meer info over 
een praktijkgerichte salesopleiding of een praktijkgerichte salestraining?